دیاگ انواع لیفتراک ها  ForkLift Diagnostics

               

 ایرانیان دیاگ تنها مرکزی که در ایران توانایی ساپورت و فروش دیاگ انواع لیفتراک ها یا همان فورک لیفت را دارد.

دیاگ لیفتراک تویوتا Toyoya Forklift : اینترفس Toyota Truckcom کابل اتصالی

دیاگ لیفتراک دوسان Doosan Forklift : اینترفیس Eyeplus - کابل اتصالی

دیاگ لیفتراک اشتیل STILL dealer service tool : اینترفیس STILL service adapter کابل USB و 4 پین

دیاگ لیفتراک لینده Linde Doctor interface : اینترفیس Linde Doctor کابل rs232  و کابل 6 و 4 پین

دیاگ لیفتراک لینده Linde Canbox : اینترفیس Linde Canbox کابل USB و کابل  4 پین گرد جهت سیستم های CANBUS

دیاگ لیفتراک یونگ هاینریش Jungheinrich/ Judit Forklift : اینترفیس INCADO کابل USB و 9 پین

دیاگ لیفتراک هایستر و یال  Hyster/ Yale  isCAN  : اینترفیس isCAN USB کابل USB و 9 پین

دیاگ لیفتراک کاترپیلار Cat ForkLift  : کابل  16 پین  16A68-11320 GSE  و کابل 16A68-00800

دیاگ لیفتراک میتسوبیشی Mitsubishi ForkLift : کابل 16 پین  16A68-11320 GSE  و کابل 16A68-0080

نرم افزار دیاگ لیفتراک تویوتا Toyota :  Truckcom 

نرم افزار دیاگ لیفتراک دوسان Doosan Forklift : Eyeplus

نرم افزار دیاگ لیفتراک لینده Linde Doctor interface  : TruckDoctor

نرم افزار دیاگ لیفتراک لینده Linde Canbox : Linde Pathfinder

نرم افزار دیاگ لیفتراک یونگ هاینریش Jungheinrich/ Judit Forklift : JETI Judit diagnostic

نرم افزار دیاگ لیفتراک هایستر و یال  Hyster / Yale isCAN  : Hyster/ Yale Forklift PC Service Tool

نرم افزار دیاگ لیفتراک کاترپیلار  Cat ForkLift  :    CAT Lift Trucks - The Diagnozer

نرم افزار دیاگ لیفتراک میتسوبیشی Mitsubishi ForkLift  :  Mitsubishi Forklifts Up-Time 3.3

 

خواندن کدهای خطا  -  پاک کردن کدهای خطا

بررسی وضعیت پارامترهای  -  بازیابی خطاهای

اجرای تست های تشخیصی - تعویضECU و برنامه نویسی پارامترها

مانیتورنیگ فعال و عیب یابی - مشاهده و تغییر پیکربندی ECU

مشاهده روش های تشخیصی و نقشه ها - عیب یابی مشکلات - استفاده از پایگاه داده اطلاعاتی

 

پشتیبانی دیاگ لیفتراک لینده Linde Doctor interface  از مدل ها :

 

لیفتراک های برقی E :324-334-335-336-337

لیفتراک های گازی / دیزلی V :350

لیفتراک های پالت در آور  L :379-372-141-139

لیفتراک های پالت درآور دستی:360-141-144-140

لیفتراک های Order picker N+v :149-014-377-4516

لیفتراک های  R Reach truck: 113-115

لیفتراک های Tractor  P : 141-126-127

 

پشتیبانی دیاگ لیفتراک لینده Linde Canbox از مدل های :

 

لیفتراک های E :346BR 346( 1.1.0 , Linde MH-D)-386RB 386 ( 1.1.0 , linde MH-D)

لیفتراک های H :1313 BR 1313( 1.1.0 , Linde MH-D )-350BR 350 ( 1.8.0 , Linde MH-D )-359BR 359 ( 1.5.0 , Linde MH-D )-391BR 391 ( 1.7.0 ,Linde MH-D )-392BR 392 ( 2.12.0 Linde MH-D )

393BR 393 ( 2.9.0 , Linde MH-D )-394BR 394 ( 1.3.0 , Linde MH-D )-EMS Cummins QSB T2 Cummins QSB Tier2 ( 1.1.0 Linde MH )-EMS Cummins QSB T3 Cummins QSB Tier3

EMS Deutz EMP3 Deutz  EMR3 ( 1.2.0 ,Linde MH-FK )-EMS VW PDVW P-D ( 1.3.0 ,Linde MH-D )-EMS VWVW- Motordiagnose ( 2.9.0 , Linde MH-D )

لیفتراک های L :1172BR 1172 ( 1.6.0 , Linde MH-F)-133BR 133 ( 2.4.0 ,Linde MH-F )

لیفتراک های N:132SB 132 ( 2.3.0 , Linde MH-F )

لیفتراک های P :1190BR 1190 ( 2.6.0 , Linde MH-F )

لیفتراک های P,W:127-02BR 127-02 ( 1.1.0 Linde MH (UK) LTD )

لیفتراک های R:115-02BR 115-02 ( 2.11.0 , Linde MH (UK ) LTD )-115-03BR 115-03 (1.5.0 ,Linde MH (UK )LTD )-116BR 116 ( 1.8.0, Linde MH ( UK ) LTD )-116  02BR 116-02 ( 1.4.0 , Linde MH (UK ) LTD )-Flash 116116 field update SI40 1/09 ( 1.1.0, Linde MH ( UK )

لیفتراک های T :115BR 1152 ( 1.6.0 , Linde MH-F )-131SB 131 ( 2.4.0 , Linde MH-F

 

پشتیبانی دیاگ لیفتراک یونگ هاینریش از مدل های :

Hand pallet trucks-Pallet trucks-stacker-Electric connterbalance trucks-ICE trucks-Reach trucks-Order pickers-Tow tractors-VNA trucks

Compact Shuttle Storage Systems-COVERED JUNGHEINRICH SERIES

Compact Shuttle Storage Systems

آآالمان   انگلیس   آامریکا  -  چین  

navigation